Hjälpmedel

Du som har en funktions-
nedsättning kan få tekniska
hjälpmedel som gör din vardag
lättare.

Prata med kommunens arbets-
terapeuter, sjuk-gymnaster eller
distrikts-sköterskor. De kan hjälpa
dig att prova ut ett hjälpmedel. 

Sidan uppdaterad: 2016-10-05