Kommunal service

Serviceförvaltningen har ansvar för
till exempel kommunens lekplatser
och badplatser.

De har också ansvar för kommunens
idrottsplatser och för att det är rent
på gator och i parker.

Klicka på orden till vänster
på sidan så kan du läsa mer.

Sidan uppdaterad: 2016-10-05