Vad finns på biblioteket?

Böcker

Det finns böcker för både unga och gamla.

För de små barnen finns pek-böcker,
bilder-böcker och sago-böcker.
För de äldre barnen finns kapitel-böcker.

Det finns också böcker med stora bokstäver
och böcker som är lätta att läsa.
Några av böckerna finns på andra språk
än svenska. 

Tidningar

Du kan sitta på biblioteket och
läsa tidningar. 
En del tidningar går att låna hem. 
Från klockan 9 på morgonen finns
dagstidningarna på biblioteket.

Boken kommer

Om du har svårt att komma till biblioteket
så kan biblioteket komma hem till dig.
Du kanske är gammal eller sjuk
och har problem att komma.

Ring till oss och berätta vilka böcker
du vill låna.
Biblioteket har telefonnummer 054-51 52 00.

Sedan lämnar vi böckerna hos dig och
hämtar dem när du har läst färdigt.  

Ljudböcker

Ljudböcker är böcker som du
kan lyssna på.
De är inlästa på kassett-band eller cd.
Det är ofta bokens författare som läser.

Talböcker

Talböcker är också böcker som
du kan lyssna på.
De är för personer som har svårt
att läsa vanliga böcker.

Talböckerna skickas med post
hem till dig.
Talböckerna är inspelade på band
eller på en Daisy-skiva.

Du behöver en speciell Daisy-spelare
för att kunna lyssna på Daisy-böcker.
Daisyspelare finns att låna på biblioteket. 

Video,  dvd och tv-spel

Du måste ha fyllt 16 år för att få låna
video, dvd och tv-spel.  

Sidan uppdaterad: 2016-10-05