Karlstadvägen blir bymiljöväg

11 september 2018

Snart är äntligen arbetet igång med att göra Karlstadvägen till en säker väg för både bilister, cyklister och gående. På måndag 17 september stängs vägen av och i slutet av oktober är det premiär för en bymiljöväg med avskilda fält och gatljus längs med hela sträckan.

Hastigheten kommer sänkas till 40km/h och tyngre trafik hänvisas till att använda infartslederna till och från Hammarö. Under byggnationen kommer cyklister och gående kunna ta sig fram men vägen är avstängt för biltrafik. Karlstadvägen kommer vara avstängt i cirka 6 veckor från Jakobbergsbron till Hantverksvägen och bymiljlövägen beräknas vara färdigt i slutet av oktober.

En bymiljöväg är en väg med dubbelriktad biltrafik på en smal körbana med cykelbanor på båda sidor som avskiljs från biltrafiken genom en streckad vit linje. Den dubbelriktade biltrafiken måste vid möte låna yta från cykeltrafiken och anpassa hastigheten till eventuellt förekommande oskyddade trafikanter.
Klicka här för att läsa mer.

Frågor?
Hör gärna av er till Lars-Åke Tärnbro, tf förvaltningschef serviceförvaltningen, för mer information.
Telefon: 054-51 55 59
Mejl: lars-ake.tarnbro@hammaro.se

 

Sidan uppdaterad: 2018-09-11