Presskontakter

Här hittar du som jobbar som journalist kontaktuppgifter till kommunikationsansvariga på förvaltningar och bolag.

Förvaltningar
Caroline Depui, kommundirektör                  
caroline.depui@hammaro.se       
Telefon: 054-51 52 71

Björn Svantesson, chef bildningsförvaltningen
bjorn.svantesson@hammaro.se
Telefon: 054-51 51 04

Lars Elfstrand, chef serviceförvaltningen
lars.elfstrand@hammaro.se
Telefon: 054-51 54 25

Aniko Andersson Persson chef socialförvaltningen
aniko.andersson-persson@hammaro.se
Telefon: 054-51 54 21

Ann-Kristin Djuvfeldt , chef miljö- och byggnadsförvaltningen 
ann-kristin.djuvfeldt@hammaro.se
Telefon: 054-51 52 79

Kommunala bolag

Hammaröbostäder
Tillvidare se Hammarö Energi

Johan Modin, vd Hammarö Energi
johan.modin@hammaro.se
Telefon: 054-51 52 05

Kommunalråd

Bo Henriksson, kommunstyrelsens ordförande     
bo.henriksson@hammaro.se
Telefon: 054-51 52 19

Mattias Joelsson
mattias.joelsson@hammaro.se
Telefon: 054-51 54 48

Sidan uppdaterad: 2020-07-27