Presskontakter

Här hittar du som jobbar som journalist kontaktuppgifter till kommunikationsansvariga på förvaltningar och bolag.

Förvaltningar
Caroline Depui, kommundirektör                  
caroline.depui@hammaro.se       
Telefon: 054-51 52 71

Björn Svantesson, chef bildningsförvaltningen
bjorn.svantesson@hammaro.se
Telefon: 054-51 51 04

Lars Elfstrand, chef serviceförvaltningen
lars.elfstrand@hammaro.se
Telefon: 054-51 54 25

Ulrika Vitalis chef socialförvaltningen
ulrika.vitalis@hammaro.se
Telefon: 054-51 52 40

Ann-Kristin Djuvfeldt , chef miljö- och byggnadsförvaltningen 
ann-kristin.djuvfeldt@hammaro.se
Telefon: 054-51 52 79

Kommunala bolag

Hammaröbostäder
Fredrik Berglöf, vd Hammarö Bostäder
fredrik.berglof@hammaro.se
Telefon 054-

Johan Modin, vd Hammarö Energi
johan.modin@hammaro.se
Telefon: 054-51 52 05

Kommunalråd

Solweig Gard, kommunstyrelsens ordförande
solweig.gard@hammaro.se  
Telefon: 054-51 52 19

Sidan uppdaterad: 2022-05-11