Nummer att ringa utanför kontorstid

Journummer att vända sig till efter kontorstid:

  • Socialjouren nås under kvällar och helger via polisens växel: 114 14
  • Information om olyckor och kriser, tillexempel vattenläcka eller strömavbrott: 113 13
  • Tjänstgörande sjuksköterska: 11 77
  • Larmcentralen, vid fel på vatten, avlopp, gator och vägar: 054 - 15 11 40
  • Jourtelefon för Hammarö Energi AB: 054 - 51 54 85
  • Felanmälan Hammarö bostäder: 054 - 51 54 41
  • Jourtelefon idrottshallarna: 054 - 51 56 00
Sidan uppdaterad: 2020-06-22