Kommentera

Du kan lämna kommenterar på så gott som alla sidor på www.hammaro.se. Du behöver inte skapa en inloggning eller verifiera något konto, du gör bara så här:

Så här lämnar du en kommentar

  1. Längst ner på webbsidan står det exempelvis 0 kommentarer understruktet i blått. Finns det redan kommenterar på sidan står det en annan siffra. Klicka på den blå länken.
  2. Skriv in ditt namn, mejl och din kommentar i fälten som dyker upp nedanför.
  3. Vill du få ett mejl när det skrivs en ny kommentar på sidan eller när sidan ändras bockar du i den rutan. 

 

Tänk på: 

  • att inte skriva sekretessbelagda eller känsliga uppgifter
  • att sidan inte är en arena för politiska diskussioner 
  • att inte publicera reklam, till exempel för produkter 
  • att inte skriva kommentarer som innehåller kränkningar, förtal eller personliga angrepp, hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier. 
  • att vi kan välja att ta bort innehåll som strider mot sidans syfte 


Vi tar bort kommentarer från sidan som bryter mot ovanstående punkter. 

Synpunkter som kommer in via sidan, och som inte bedöms vara av ringa betydelse, registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen.

Sidan uppdaterad: 2018-07-12