Vad gör kommunen för miljön?

Bi på blomma

Kommunen arbetar med ett stort antal frågor, som alla på ett eller annat vis påverkar miljön. En del arbete är mer indirekt, som att miljöhänsyn vägs in i de olika beslut som fattas. Annat arbete är mer direkt inriktat på att förbättra miljön. Om dessa olika projekt kan du läsa om på den här sidan. Allt eftersom mer arbete görs, kommer information om detta att läggas ut här.                     

Sidan uppdaterad: 2023-02-07