Vänern

Hammarö kommun är medlem i Vänerns vattenvårdsförbund. Via dem görs ett antal provtagningar på exempelvis bottenfauna och kvicksilverhalt i fisk.

Dessa mätningar finns samlade i årsrapporter som kan laddas ner från Vattenvårdsförbundets hemsida. 

Sidan uppdaterad: 2020-05-06