Naturvård

Syftet med naturvård är att skydda, vårda och utveckla miljöer både på land och i vatten.

Först och främst har naturvården ett naturvetenskapligt värde men ibland sammanfaller den även med kulturhistoriska intressen. Det innebär att alla som äger och förvaltar mark har ett tungt ansvar för att alla dess rikedomar bevaras. Det sker både genom lagstiftning och genom frivilliga insatser. Det lokala engagemanget och kunskapen har stor betydelse för att dessa värden ska bevaras även i framtiden.

Sidan uppdaterad: 2022-01-05