Bostadsförsörjningsprogram

Kommunfullmäktige antog bostadsförsörjningsprogram 2017-01-30.

Hammarö kommuns bostadsförsörjningsprograms syfte är att säkerställa att alla i kommunen ska kunna leva i goda bostäder både nu och i framtiden oavsett ålder, ekonomi och familjeförhållanden. Bostadsförsörjningsprogrammet ger en samlad bild av hur de mångfacetterade och förvaltningsövergripande bostadsfrågorna kommer att hanteras i kommunen. Programmet redovisar vilka riktlinjer kommunen kommer att använda sig av i bostadsplaneringen och vilka konkreta åtgärder som skall vidtas.  

Sidan uppdaterad: 2020-05-15