Gestaltningsprogram för centrala Skoghall

Gestaltningsprogram för centrala Skoghall godkändes av kommunstyrelsen den 13 nov 2012.

Här redovisas det gestaltningsprogram som tagits fram för centrala Skoghall. Programmet bygger på de medborgardialoger som genomfördes under hösten 2011. Programmet belyser frågor som är viktiga att jobba med för att förbättra Skoghall centrum. Med projektet vill kommunen bland annat skapa en tydligare koppling mellan centrala Skoghall och vattnet.   

Sidan uppdaterad: 2020-05-15