Pågående planer

Här finner du kommunens pågående planer, klicka på länken för att komma till planens informationssida.

Detaljplaner 

Överklagad 

       Skede: Upphävd

       Skede: Överklagad

Vilande

       Skede: Vilande

Planprogram 

 

Områdesbestämmelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anledningen till att ingen ny detaljplan har tagits fram för nya avsläppningszonen för Hammarlundensskolan och parkeringen är på grund utav att man det ännu inte finns ett politiskt beslut om vilken sida som den nya högstadieskolan ska ligga på. Därav vet vi ännu inte om det räcker med en ny planändring eller om det behövs en helt ny detaljplan för att säkerhetsställa att avsläppningszonen och parkeringen är helt planriktiga. Eftersom beslutet från politiken fortsatt dröjer och behovet av parkeringsplatser och avsläppningsmöjligheten måste säkerhetsställas innan sommarlovet är slut så blev det motiveringen till varför man använder sig av detaljplanen på fastigheten Hammar 1:90 där detaljplanen medger för skola och för att den nya parkeringen och avsläppningszonen är just för skoländamål. Problematiken i allt detta grunnar sig i att vi inte har ett politiskt beslut om placering av nya högstadieskolan men vi har ett problem med trafiksituationen för nya Hammarlundensskola som behöver vara åtgärdat innan skolan börjar.

 

Till frågan till dig kanske man kan uttrycka sig ungefär så här:   

Cykelvägen kommer att justeras så att den går söder om den nya parkeringen och därav får en rakare sträckning mellan Anneberg och ner till cykelvägen vid tunneln.

Basketplanen värnas och kommer att flyttas söder, så den ligger på andra sidan av grusplanen närmare Ålvägen.

 

Samt att vi kan tillägga att vi tackar för synpunkten om att det kan behövas annonseras mer information kring vad kommunen gör här.

 

Sidan uppdaterad: 2022-09-27