Områdesbestämmelser för Västra Stranden

Förslag till områdesbestämmelser för Västra Stranden, vann laga kraft 1997-02-27.

Områdesbestämmelsernas syfte är att motverka olämplig konvertering av fritidshus till permanentbostäder. 

Sidan uppdaterad: 2019-02-21