Detaljplan för del av Mörmon 5:33 och 50:2

Detaljplan för del av Mörmon 5:33 och 50:2 antogs av kommunfullmäktige 2010-11-30 och vann laga kraft 2010-12-21.

Planområdet är beläget cirka 400 m söder om Skoghalls centrum. Området är obebyggt och omfattar till stor del ett skogsbevuxet höjdparti. I områdets västra del finns parkeringsplatser för bostadsrättsföreningen Tallen. Parkeringsplatserna ligger dels på Mörmon 50:2, dels på Mörmon 5:33 som tillhör kommunen.

Planens syfte är att ordna upp parkeringsförhållandena för bostadsrättsföreningen Tallen, fastigheten Mörmon 50:2, samt att ta bort gata i gällande stadsplan på fastigheten Mörmon 5:33.  

Sidan uppdaterad: 2018-07-18