Detaljplan för del av Rud 4:190 m.fl.

Detaljplan för del av Rud 4:190 m.fl. antogs av kommunfullmäktige 2009-06-16 och fastställdes av regeringen 2012-09-13.

Området har tidgare använts för jordbruk och skogsbruk. I omgivningarna finns många fritidshus och permanentbostäder.

Syftet är att planlägga området för bostäder för att kunna bebygga området med villor.  

Sidan uppdaterad: 2019-04-26