Detaljplan för Nolgård 1:235 m.fl. trafikplats vid Nolgård

Detaljplan för Nolgård 1:235 m.fl. trafikplats vid Nolgård antogs av kommunfullmäktige 2006-06-07 och vann laga kraft 2006-07-05.

Planområdet är beläget vid Lövnäsledens anslutning till Hammaröleden, cirka 3 km nordost om Skoghalls centrum.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av trafikplatsen vid Nolgård med en avskild fil för den trafik som kommer från Lövnäsleden och ska ut på Hammaröleden i riktning mot Karlstad.   

Sidan uppdaterad: 2018-07-18