Detaljplan för del av Mörmon 3:28, 5:33 och 6:1

Detaljplan för del av Mörmon 3:28, 5:33 och 6:1 antogs av kommunfullmäktige 2010-11-30 och vann laga kraft 2010-12-21.

Planområdet är ebläget cirka 200 m öster om skoghalls centrum och omfattar del av fastigheterna Mörmon 3:28, 5:33 och 6:1.

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av parkering för bostadsrättsföreningen Lillängsskogen, fastigheten Mörmon 3:28, samt ge underlag för en fastighetsreglering där den mark som tas i anspråk överförs till Mörmon 3:28.  

Sidan uppdaterad: 2018-07-18