Detaljplan för Lillängsberget, Mörmon 1:2, 52:1. del av 1:3 och 5:33

Detaljplan för Lillängsberget, Mörmon 1:2, 52:1. del av 1:3 och 5:33 antogs av kommunfullmäktige 2007-06-19 och vann laga kraft 2007-07-11.

Planområdet är beläget cirka 600 meter söder om skoghalls centrum.

Planens syfte är att möjliggöra parkering för planerade bostadshus på Mörmon 1:3 nedanför Lilängsberget i aslutning till redan befintlig parkering. Samtidigt föreslås en utökning av parkeringen för bostadshusen på Mörmon 52:1 samt ny sträckning av Tallvägen som utgör tillfatsväg.  

Sidan uppdaterad: 2018-07-18