Detaljplan för del av östra Bärstad

Detaljplan för del av östra Bärstad antogs av kommunfullmäktige 2008-03-19 och vann laga kraft 2009-09-03.

Planområdet ligger inom Hammarö kommuns nordöstra del, omedelbart öster om Lövnäs och Bärstads villabebyggelse, nordöst om kosrningen Lövnäsleden- Tynäsvägen. Avståndet till Skoghalls centrum är ca sex kilometer och till Karsltad ca nio kilometer.

Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av ca 80 nya småhus med tillhörande gatunät. Bebyggelsen kommer att delas upp i två grupper och trafikmatas från Lövnäsleden/ länsväg 561 i söder. 

Ändringen ska läsas tillsammans med en detaljplanändring för del av östra Bärstad, laga kraft 2014-02-18.  

Sidan uppdaterad: 2019-04-26