Detaljplan för del av Östanås 1:5 m.fl.

Detaljplan för del av Östanås 1:5 m.fl. antogs av kommunfullmäktige 2010-05-25 och vann laga kraft 2010-06-16.

Planområdet är beläget i den östra delen av Hammarö, cirka 6 km från Nolgårdsrondellen och lika långt fågelvägen från Skoghalls centrum. Området nås från länsväg 561 mot Rud via en enskild väg. Detaljplanen omfattar ett område som i norr gränsar till planerad småhusbebyggelse, i öster, söder och väster till jord- och skogsbruksmark med viss befintlig bebyggelse.                                        

                                             

Sidan uppdaterad: 2018-07-18