Detaljplan för del av Östanås 1:3 m.fl.

Detaljplan för del av Östanås 1:3 m.fl antogs av kommunfullmäktige 2009-09-08 och vann laga kraft 2009-10-13.

 

Området är beläget i den östra delen av Hammarö, i anslutning till väg 561 mot Rud, cirka 6 km från Nolgårdsrondellen och lika långt fågelvägen från Skoghalls centrum.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av tomter för att uppföra enbostadshus.  

 

Sidan uppdaterad: 2018-07-18