Detaljplan för del av Klöverud 1:14 m.fl.

Detaljplan för del av Klöverud 1:14 m.fl. antogs av kommunsfullmäktige 2006-09-26 och vann laga kraft 2006-10-23.

Planområdet omfattar åkertegen strax söder om Ferlinvägen, mellan Gunnarskärsleden och Axelssonsvägen. Området har tidigare använts för jordbruksändamål och har ej varit planlagt.

Syftet är att planlägga området för bostäder och bebygga området med villor/småhus.   

Sidan uppdaterad: 2018-07-18