Ändring av detaljplan för Jonsbolsparken (Jonsbol 1:33)

Ändring av detaljplan för Jonsbolsparken (Jonsbol 1:33) antogs av kommunstyrelsen 2005-09-13 och vann laga kraft 2005-10-06.

Planområdet är beläget ca 500 meter söder om korsningen Hammaröleden och Lövnäsleden inom Jonsbol, ca tre kilometer nordöst om Skoghalls centrum. 

Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av 18 friliggande enbostadshus inom området för Jonsbols f.d. konvalecenthem.  

Originella detaljplanen, Detaljplan för Jonsbolsparken, går att beställa via kontaktcenter.

Sidan uppdaterad: 2019-04-26