Planprogram för Sundholmen

Planförslag till planprogrammet för Sundholmen, upprättat 2012-10-04, har blivit godkänt av Kommunstyrelsen 2013-04-16 och ligger nu till grund för kommande planer och bygglov.

Planens syfte är att undersöka och redovisa en möjlig utveckling av området. 
Planområdet ligger inom Hammarö kommuns nordöstra delar. Avståndet till Skoghall centrum är ca 8,5 km.

Samrådredogörelsen går att beställa via kontaktcenter. 

Sidan uppdaterad: 2018-07-18 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar