Områdesbestämmelser för Notskär, Grimmen samt Östra och Västra Långholmen

Förslag till områdesbestämmelser för Notskär, Grimmen, Östra och Västra Långholmen, upprättat 2012-04-16, vann laga kraft 2012-10-09.

Områdesbestämmelsernas syfte är att i enlighet med gällande översiktsplan motverka olämplig konvertering av fritidshus till permanentbostäder. Bestämmelseområdet är beläget i kyrkskärgården ca 1,5 km söder om Skoghalls centrum.   

Sidan uppdaterad: 2018-07-18 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar