Hästnära boende i Torp

Planprogram för hästnära boende i Torp, godkändes av kommunstyrelsen 2012-08-28.

Syftet med planprogrammet var att i ett tidigt skede undersöka möjligheterna till ett hästnära boende och stämma av med närboende, myndigheter och andra intressenter om våra tankar kring området.

Kommunstyrelsen godkännde planprogrammet som grund för framtida bygglov och eventuell detaljplaneläggning. Det konstaterades dock att det för närvarande inte var aktuellt med detaljplanläggning då det inte fanns något intresse från markägare i området att upplåta mark till stall eller betesmarker för hästar. Skulle markförhålladerna för stall och betesmarker förändras kan det bli aktuellt med detaljplan för området. 

Torp är beläget på den norra delen av Hammarö, ca 4 km öster om centrala Skoghall, och utgör tillsammans med Hästviken något av centrum för hästverksamheten på ön.  

Sidan uppdaterad: 2019-04-05 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar