Detaljplan för del av Gråberg 1:4, Ny skola på Östra Bärstad

Detaljplan för del av Gråberg 1:4, ny skola, antogs 2012-10-22 och vann laga kraft 2012-11-22.

Syftet med planen är att möjliggöra etablering av en F-6 skola för ca 500 elever samt en idrottshall inom Östra Bärstad. En ny skola behövs inom östra Hammarö pga att Hallersruds skolan inte längre är funktionell samt att elevunderlaget i kommunen ökat och Hammarlunden är överfull. Skolan är tänkt att ha en miljöprofil och val av plats möjliggör ett stort samspel med naturen.

Samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet går att beställa via kontaktcenter. 

Sidan uppdaterad: 2019-04-26 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar