Detaljplan för bussomstigningsplats på Nolgård

Planförslag för bussomstigningsplats del av Nolgård 1:235, del av Jonsbol 1:8 och 1:9, antogs av kommunstyrelsen 2014-03-04.

Syftet med detaljplanen är att Värmlandstrafik önskar att uppföra en knutpunkt för kollektivtrafiken inom området söder om Nolgårdsrondellen. Marken närmast cirkulationsplatsen är i gällande detaljplan utlagd för bussomstigningsplats. Det läge som nu är aktuellt är beläget längre söderut och berör såväl mark för bussomstigningsplats som naturmark, varför detaljplanen behöver ändras. Ändringen görs för att skapa en mer trafiksäker lösning.  

Sidan uppdaterad: 2018-07-18 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar