Detaljplan för Nolgårds östra verksamhetsområde

Detaljplanen för Nolgårds östra verksamhetsområde antogs av kommunfullmäktige 2011-12-05 och vann laga kraft 2012-01-05.

Området är beläget på norra delen av Hammarö, cirka 3 km nordost om Skoghalls centrum på väg mot Karlstad. Området nås från Nolgårdsrondellen och väg 561, Lövnäsleden. Marken ska användas för handel, kontor och bilservice. Planområdet utgör komplettering av befintligt verksamhetsområde på Nolgård.

Samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet går att beställa via kontaktcenter. 

Sidan uppdaterad: 2018-07-18 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar