Detaljplan för Mörmon 1:5 Lillängsvägen

Förslag till detaljplan för Mörmon 1:5, Lillängsvägen, antogs av kommunfullmäktige 2012-12-17 och vann laga kraft 2013-06-04.

Planens syfte är att möjliggöra en höjning av befintliga flerbostadshus, som originellt är två våningar med i några fall en suterrängvåning. Förslaget innebär att bebyggelsen höjs med en till tre våningar. Åtgärden innebär att det finns ekonomi att installera hiss, vilket innebär en bättre tillgänglighet. I samband med påbyggnaden renoveras bebyggelsen med nya balkonger och fasadmaterial för att ändra områdets karaktär. 

Området är beläget i centrala Skoghall mellan centrum och Lillängshamnen. Planområdet omfattar fastigheten Mörmon 1:5 samt delar av Lillängsvägen och Vattenverksvägen.

Samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet går att beställa via kontaktcenter. 

Sidan uppdaterad: 2019-04-26 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar