Detaljplan för Hammar 1:65

Detaljplan för Hammar 1:65 antogs av kommunfullmäktige 2012-03-26 och vann laga kraft 2012-04-20.

Planens syfte är att inom det aktuella området förändra nuvarande markanvändning, handel och kontor, till markanvändning för bostadsändamål.

Planområdet är beläget i området Lövnäs på den norra delen av Hammarö, ca 3,5 km från Skoghalls centrum. Planområdet är ca 1950 kvm stort och nås genom Lövnäsleden via Norra Hallersrudsvägen.  

Sidan uppdaterad: 2019-04-26 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar