Detaljplan för Hammar 1:6 m.fl, Rosenlund

Detaljplan för Hammar 1:6 m.fl, Rosenlund, antogs i kommunfullmäktige 2013-11-25 och vann laga kraft 2013-12-20.

Förslaget innebär att marken kan användas för bostadsändamål. Planen möjliggör uppförande av ca 30-55 nya bostäder i form av småhus i högst två våningar. Antalet är beroende på vilken typ av småhus som byggs. Planområdet ligger i Hammarö kommuns norra delar och är beläget i de södra delarna av Lövnäs. Det ligger öster om Hammarlundens skola och sydväst om Hammarö församlings kyrkogård. Avståndet till Skoghalls centrum är ca 5,5 kilometer och till Karlstad ca 7,5 kilometer. Planområdet omfattar fastigheten Hammar 1:6 m.fl samt delar av Lövnäsleden.

 Planen har under 2013 varit föremål för samråd och granskning (PBL 2010:900).   Samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet går att beställa via kontaktcenter. 

Sidan uppdaterad: 2020-01-24 11 kommentarer

Kommentarer

 • Erik 2015-06-27 00:46

  Dom borde göra ett klubb hus och så det blir mer gemensamt i området. Klubb huset kan innehålla tex pool och tennis banor

 • Lars 2015-06-27 11:10

  Håller med! Borde fixa något sånt

 • christian setterman 2015-06-27 18:03

  Detta fick vi reda på redan i maj 1968 då nwt var där o gjorde ett repotage om kommande byggnation!

 • Lars 2015-06-28 17:43

  Hörde också det. Tycker att man kunde byggt tidigare

 • Jonas 2016-06-21 14:29

  När är genomförandet av cirkulationsplats planerad. Jag bor på Ålvägen och vi har idag en alldeles för lång transport till huvudvägnätet för utryckningsfordon. Därför är det viktigt att denna lösning kommer till skott inom kort.

 • Hammarö Kommun Hasse, kontaktcenter 2016-06-21 16:03

  Hej Jonas! Jag har skickat din synpunkt till projektledaren för vägprojekten. Med vänlig hälsning//Hasse, kontaktcenter

 • Hammarö Kommun Hasse, kontaktcenter 2016-06-22 10:25

  Hej igen Jonas! Nu har jag fått svar från projektledaren som hälsar följande. Det är ännu inte bestämt när cirkulationsplatsen söder om det nya bostadsområdet Rosenlund kommer att byggas. Övrig infrastruktur för Rosenlund är klar och bostadsbyggandet har startat. Inom ett par år kommer området att vara fullt utbyggt. Med vänlig hälsning Hasse, kontaktcenter

 • Thomas 2016-12-06 07:32

  Har det hänt något mer kring cirkulationsplatsen på Lövnäsleden? Har även en fundering kring om det pratats om några bullerdämpande åtgärder mot övre Ålvägen från Lövnäsleden? Det känns som om det bara blir mer och mer trafik och därmed högre ljud från vägen.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2016-12-06 09:49

  Hej Thomas! Tidsplanen är inte klar och därför finns det ännu inget beslut antaget för cirkulationsplatsen. När det gäller Ålvägen har det gjorts en utredning där det bedömdes att bullerljudet inte överskrider riskzonen. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Thomas 2016-12-06 12:34

  Tack för snabbt svar! Vart finns den bullerutredning att läsa?

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2016-12-09 10:52

  Hej Thomas! För att läsa bullerutredningen har du möjlighet att kontakta projektledare och trafikingenjör Lars-Åke Tärnbro. Du når honom via kontaktcenter på telefon: 054-51 50 00. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

Skriv en kommentar