Ändring av detaljplan för del Östra Bärstad

Ändring av detaljplan för del av östra Bärstad (laga kraft 2009-09-03), vann laga kraft 2014-02-18.

Syftet med ändringen till gällande detaljplan för del av östra Bärstad är att medge en ökad byggrätt, justera taklutning samt ändra byggnadshöjd för komplementbyggnader.

Ändringen ska läsas tillsammans med gällande detaljplan för del av östra Bärstad, laga kraft 2009-09-03.  

Sidan uppdaterad: 2019-04-26 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar