Ändring av detaljplan för Östra Bärstad västra delen

Ändring av detaljplan för östra Bärstad västra delen antogs av kommunstyrelsen 2014-08-26 och vann laga kraft 2014-09-23.  Ändringen ska läsas tillsammans med gällande detaljplan för del av östra Bärstad västra delen, laga kraft 2012-04-20.

Planområdet ligger inom Hammarö kommuns nordöstra del omedelbart öster om Lövnäs och Bärstads villaområden, längs Tynäsvägen nordöst om korsningen med Lövnäsleden. 

Syftet med ändringen till gällande detaljplan för del av östra Bärstad västra delen är att medge en ökad byggrätt samt justera för parkeringsplatser vid den norra vändplanen.

Sidan uppdaterad: 2020-01-24