Ändring av detaljplan för Lindenäs sommarstugeområde

Ändring av gällande detaljplan för Lindenäs sommarstugeområde (antagen 2000-10-31), vann laga kraft 2013-11-14.

Syftet med tillägget är att medge en ökad byggrätt för bostäder på Lindenäs (Torrholmen och Torsholmen är exkluderade). Bakgrunden till yt-begränsningarna i föregående detaljplan var en vilja att behålla området som fritidshusområde. Motivet till detta var framförallt att vägar och VA bedömdes ha för dålig standard för att medge åretruntboende. Sedan detaljplanen vann laga kraft år 2002 har strategin för utbyggnad av kommunalt VA ändrat inriktning och Lindenäs är ett av de områden som kommunen framöver avser ansluta till det kommunala vatten och avloppsnätet. I översiktsplanen är området utpekat för fritidshusområde.   

Sidan uppdaterad: 2020-01-24 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar