Detaljplan för Lövnäs förskola

Detaljplan för Lövnäs förskola antogs av kommunfullmäktige 2019-09-30 och vann laga kraft 2020-02-13.

Planens syfte är att pröva möjligheten för byggnation av förskola/skolverksamhet. Planen innebär att en till två förskolor om totalt tolv avdelningar kan upprättas på platsen. Planområdet ligger inom den norra delen av Hammarö, norr om Lövnäsleden vid korsningen Lövnäsleden/Lövnäsvägen.

Planen upprättades med ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900.

Sidan uppdaterad: 2020-03-06