Upphävande av stadsplan del av Hammarsudde

Kommunfullmäktige i Hammarö kommun beslutade 2018-01-29 att upphäva stadsplan, del av Hammarsudden. Beslutet vann laga kraft 2018-02-20.

Planområdet är beläget ca 4,0 km från Skoghalls Centrum. Syftet är att upphäva gällande detaljplan som aldrig aktualiserats, med hänsyn till Natura 2000-område samt kommande naturreservatsbildning av Klarälvsdeltat.

Sidan uppdaterad: 2019-04-05