Upphävande av avstyckningsplan för delar av Djupängen

Kommunfullmäktige i Hammarö kommun antogs upphävande av avstyckningsplan, delar av fastigheterna Mörmon 3:1 och Djupängen 1:1, 2018-01-29. Beslutet vann laga kraft 2018-02-20.

Planområdet är beläget ca 1,0 km från Skoghalls centrum. Syftet är att upphäva gällande avstyckningsplan som aldrig aktualiserats, med hänsyn till Natura 2000-område samt kommande naturreservatsbildning av Klarälvsdeltat.

Sidan uppdaterad: 2019-04-26