Planprogram för del av Bärstad och Gråberg

Planprogram för del av Bärstad och Gråberg, upprättat 2017-02-09, har blivit godkänt av Kommunstyrelsen 2017-11-13 och ligger nu till grund för kommande planer och bygglov.

Planens syfte är att skapa en tidig dialog och att klargöra vilket behov av utredningar som krävs. 

I planprogrammet ska utpekade områden K1.3, B1.3, B1.4 och B3.1 i fördjupad översiktsplan för Tyehalvön samt hamnen och vägområde för ny väg till Tye ingå. Planprogrammets förslag är baserad på fördjupningens förslag och med vissa ändringar.

Sidan uppdaterad: 2019-09-30