Detaljplan för Nolgård 1:334, 1:335 och 1:336

Planförslag för detaljplan för Nolgård 1:334, 1:335, 1:336 antogs i kommunfullmäktige 2017-09-25 och vann laga kraft 2017-10-19.

Syftet av planen är att fastigheten Nolgård 1:334 blir mark för handel, småindustri och kontor (HJK) och därmed möjliggör en rivning av nämndemans-byggnaden.

Planområdet ligger norr om Nolgårdsrondellen mellan Hammaröleden och Nolgårdsvägen och ligger inom ett område för småindusti. 

Sidan uppdaterad: 2020-01-24