Gällande planer

Här hittar du detaljplaner och områdesbestämmelser som vunnit laga kraft samt godkända program. Äldre planer finns inte tillgängliga på hemsidan, dessa går att beställa på kommunens kontaktcenter. Gällande översiktliga planer finns att läsa under rubriken "Översiktsplaner" till höger.

Detaljplaner

 

Planprogram

 
 
Områdesbestämmelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sidan uppdaterad: 2021-08-04