Arrende

Hammarö kommun har under 2014 sagt upp samtliga bostadsarrenden för villkorsändring. Marknadsanpassning av arrendeavgifterna pågår.

Vid frågor kontakta vår markingenjör.

 
Sidan uppdaterad: 2020-05-15