Grundkarta

Grundkarta för detaljplan tas fram mot timkostnad.

Beställning
Grundkarta beställs i samband med beställning av detaljplan.

Taxa
Framtagningen av grundkarta betraktas som del i myndighetsutövning och är därför momsbefriat.

Grundkarta, kostnad per timme  1 200 kr
Sidan uppdaterad: 2020-09-22