Mark & plan

Solen skiner över strandängar med vattendrag i förgrunden.

Här på Hammarö planerar vi för framtidens behov genom att ta tillvara på de kvalitéer som finns här på vår vackra ö. 

Hur användningen av våra mark- och vattenområden planeras påverkar hela Hammarö. Du som medborgare har därför möjlighet att vara med och påverka planeringen.

Vårt mål med samhällsplaneringen är en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-02-07