Hållbar vattenanvändning

Älvvatten
Foto: Johan Hammar

Vatten är en förutsättning för allt liv, grunden till vår civilisation, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet. Genom att till exempel stänga av kranen under tandborstningen, fylla tvättmaskinen och ta en dusch istället för ett bad kan vi alla spara massor av vatten – vår allra viktigaste naturresurs.

Med smart vattenanvändning och goda vattenvanor räcker vårt gemensamma och värdefulla vatten längre. I Sverige använder vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. Det finns en mängd olika sätt som du kan minska din vattenförbrukning på. Genom små insatser kan du spara såväl vatten som pengar.

Vattensmarta tips!

Fyll din pool på bästa sätt!

 

Sidan uppdaterad: 2022-05-19