Allmänna bestämmelser

vattendrag, i bakgrunden träd och grönska.

De allmänna bestämmelserna reglerar hur kommunens vatten- och avloppsanläggning får användas, samt vem som har ansvar för de olika delarna. Exempelvis kan man läsa mer här om vilka ämnen som inte är tillåtna att hälla ut i avloppet.

Sidan uppdaterad: 2023-02-07