Miljöbokslut

Hammarö kommun har tagit fram ett miljöbokslut för kommunen. I bokslutet kan du bland läsa om hur kvalitén på vårat badvatten varit de senaste åren, hur mycket koldioxid som släpps ut från ön eller hur mycket skräp vi Hammaröbor slänger varje år.

Två barn står på en brygga. Ena barnet fiskar och det andra barnet tittar ner i en vattenkikare.

Bokslutet utgår från våra 16 nationella miljömål, och för varje mål redovisas dels ett antal nyckeltal som följs upp varje år, och dels det övriga arbetet som görs inom kommunen för att minska våran miljöpåverkan. 

Sidan uppdaterad: 2023-02-07