Servering och försäljning av alkohol

Det övergripande målet med den svenska alkoholpolitiken är att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Därför har vi lagstiftning som reglerar försäljning och servering av alkohol.

En tallrik med mat och ett glas öl står på klippor vid vattnet. I bakgrunden ser man en kvinna och en hund badar.

I Hammarö kommun har miljö- och byggnadsnämnden ansvaret för tillsynen enligt alkohollagstiftningen.

Nämnden tog över hela tillsynsansvaret, från och med 1 juli 2021.

OBS! Just nu håller vi på att se över informationen om alkoholtillsynen, varför viss information kanske saknas på webben.

Kontakta oss gärna om du har någon specifik fråga, som du inte hittar svar på!
Du når miljö- och byggförvaltningen via kontaktcenter 054-51 50 00 eller via e-post mbn@hammaro.se

Sidan uppdaterad: 2021-06-30