Tobak & receptfria läkemedel

närbild på cigaretter

Miljö- och byggnadsnämnden nämnden har tillsyn över försäljningen av tobak och rökfria miljöer i Hammarö kommun. 
Nämnden har också kontrollansvaret för försäljningen av receptfria läkemedel.

Du kan vända dig till miljö- och byggförvaltningen, om du till exempel upptäcker rökning där det inte är tillåtet eller om du tror att tobak och läkemedel säljs till minderåriga.

Sidan uppdaterad: 2021-03-25